Güneş Dönüşü yani Solar Return haritaları, transit güneşin her yıl natal haritadaki derece ve dakikasına geldiği ana göre çıkartılır. Bir tek natal haritamızdaki güneşin konumuyla solar güneşin konumu ortaktır. Bu haritalar aracılığıyla, bir yıllık olayları değerlendirip öngörebiliriz.

Güneş dönüşü haritalarını değerlendirirken özellikle dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bir güneş dönüşü haritası, natal haritadaki etkileri vaat etmiyorsa, o zaman güneş dönüşü haritasının vaat ettiği etkiler zayıf kalabilir ya da gerçekleşmeyebilir. Bir güneş dönüşü haritasındaki etkiler, natal haritadaki vaat edilenleri destekliyorsa, o zaman etkileri çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Güneş dönüşü haritasında, natal ASC yani birinci evin yükselmesi söz konusu ise, natalda vaat edilen etkilerin güçlü bir şekilde gerçekleşeceğine işaret eder. Eğer natal ASC derecesine, Solar ASC derecesi birbirlerine karşıt açıdaysa zorlayıcı koşullar ortaya çıkar. Bu iki ASC arasında kare açılarda zorlayıcı sonuçlar ortaya çıkarır. Üçgen açılar ise olumlu bir etkiye sahiptir. Fakat tabii ki bir tek bu bilgiye göre hareket etmemek gerekir.

Güneş dönüşü haritasının ASC derecisinin, natal haritadaki gezegenlerle irtibatı da değerlendirilmelidir. Natal ASC derecesinin, güneş dönüşü haritasında hangi evlere düştüğüne de bakılmalıdır. Bu derecenin 6. ve 12. Evlere düşüyor olması, o yıl hastalıkların yaşanacağına ya da çok fazla çalışılıp gayret edilmesine gerektiğine işaret edebilir. Natl ASC derecesinin, Güneş Dönüşü haritasında 5.eve düşmesi çocuklarla ilgili konuların. Flörtlerin; 2.evine düşmesi parasal konuların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bir gezegenin, natal haritada hangi burca düştüğüne bakılmalıdır. Eğer natal da yerleşimde olduğu burca, güneş dönüşü haritasında da düşüyorsa, bu gezegenin vaadinin gerçekleşeceğine işaret eder. Yani her gezegen natal haritaya özgü etkilerini güneş dönüşü haritasına taşıyacaktır. Bu sebeple güneş dönüşü haritasındaki etkilerini değerlendirirken, natalda vaat ettiklerini hesaba katmak gerekir. Bir gezegenin, güneş dönüş haritasındaki konumu, natal haritadaki konumuna kare, karşıt pozisyona geldiğinde, bu onun gerçekleştirmek istedikleri durumları zorlaştıracağını gösterir; üçgen pozisyona geldiğinde ise, bu onun gerçekleştirmek istediklerine ulaşmasına destek sağlayacak demektir.

Natal haritada, gezegenlerin birbirlerine olan açıları baz alınarak, güneş dönüşü haritalarında benzer açıların tekrarlayıp tekrarlamadığına bakılmalıdır. Natalda ki açıların benzerlerinin, güneş dönüşü haritasında da tekrarlanıyor oluşu, iyi veya kötü, natal haritada vaat edilenlerin bu yılda ortaya çıkacağına işarettir.

Natal haritada stelyum olan evler, harita sahibinin hayatı boyunca vurgulanacak etkilerin hangi alanda yaşanacağını öğrenmeye yardımcı olurlar. Güneş Dönüşü harita üzerinde bu natal gezegenlerin hangi evler üzerine konumlandığına bakılmalıdır. Zira o yılın en öne çıkan konularının neler olacağı hakkında bilgi verirler.