Transit Ay’ın her ay natal haritamızdaki derecesine dönüş yaptığı ana göre çıkartılan haritalardır. Ay dönüşü haritalarıyla “o” ay içerisinde gelişebilecek muhtemel olayları, durumları öngörebiliriz.

Ay dönüşü haritalarını yorumlarken üzerinde durulması gereken en önemli şeylerden biri akslardır. Akslar ASC, DSC, MC ve IC olarak belirttiğimiz 1-7, 4-10 evlerdir.

Çıkarttığımız o ay için ASC de bulunan burç kişisel ihtiyaçlarımızı ve duygularımızın nasıl ortaya koyacağımızı gösterir. ASC yöneticisi ‘o’ ay içerisinde odaklanılan konuların hangi alanda yoğunlaşacağını, gelişen olaylara nasıl yaklaşacağımızı göstereceği gibi girişilen işlerin ne ölçüde başarılabileceğini de anlatan göstergelerden biri olarak kabul edilir. Yine bu anlamda MC yöneticisi de bize kişisel hedeflerimize ulaşma da nasıl bir tavır içerisinde olacağımızı açıklık getirir. MC de bulunan burç, duygusal anlamda neyi amaçladığımızı ve onu başarmak için nasıl bir davranış sergileyeceğimizi anlatır.

Akslarla kavuşum yapan gezegenler de önemlidir. Örneğin Mars- MC birleşmesi varsa, bu ay içerisinde kişisel hedeflere ulaşmak veya amaçlarına gerçekleştirmek için harekete geçilecek demektir. Kişinin cesur tavırlar sergileyecek, amaca ulaşmak doğrultusunda rekabetten kaçınmayacağını gösterebileceği gibi otoriteyi temsil eden kişilerle zorluklar yaşayacağını veya kariyer alanında mücadele etmek gerektiğini gösterir.

Gezegenlerin hangi çeyrekte yoğunlaştığı baskın gündemi belirlemek de yine önemlidir.

Bir başka önemli nokta da Ay’ın açılarıdır. Özellikle natal haritada ve güneş dönüşü haritasında var olan açılar, ay dönüş haritasında tekrar ediyor oluşu, potansiyel olarak var olan durumların o ay içerisinde ortaya konulacağını söyleyebiliriz.

Güneşin bulunduğu evde ayrı bir önem taşır. Özellikle güneş ve ayın arasında açı olması, o ay ki önemli olayların habercisi olabilir.