Büyükşehir Belediyesi'nde Eğitim Programı Düzenlendi

Vatan

Admin
Yetkili Kişi
#1
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ve İlçe
Belediye personeline yönelik “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların
Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu eğitim programı
düzenlendi.

egitimprogrami.jpg


Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde
düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra
MUSKİ ve İlçe Belediyelerinin de personeli katılım sağladı. Programda; şirket
personelinde aranacak şartlar, personel giderlerinin toplam giderler içindeki
payına ilişkin üst sınır, işçi alımına ilişkin izin şekli, toplu iş sözleşmesi, ücret ve
sosyal yardımlar ile disiplin işlemleri hakkında bilgilere yer verilip,
katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim sonlandırıldı.
 
Yukarı