Bakanlığın açıklamasına göre; Türkiye’nin yaşayan miras değerlerinin ve kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envanter, Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş başkanlığında, çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin de katılımıyla oluşan Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu’nun aldığı kararla yeniden düzenlenmiştir. Kurulda, Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof. Dr. Ali Yakıcı, Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Prof. Dr. Ali Duymaz ve Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel yer almıştır. Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma sanatı geleneklerine, geleneksel çalgı yapım ve icracılığından çocuk oyun ve oyuncakları geleneklerine, geleneksel sporlardan misafir ağırlama geleneklerine ve Türk mutfak kültüründen geleneksel seyirlik sanatlara kadar oldukça geniş bir yelpazede 180 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklenmiştir..

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ ne 180 kültür miras daha kaydedildi, toplam sayısı 294 oldu.