Varlığımızı ortaya koyan en önemli gökcismi güneştir. Güneşin günlük ilerleyişi bizim yaşamımız boyunca elde edeceğimiz ‘gelişimi’ simgeler.

Güneşin günlük hızı ortalama 1°’ye denk düştüğünden Solar Arc’de 1° = bir yıl formülü kullanılmaktadır. Bu formülden yola çıkarak bugün 26 yaşındaki bir kişinin haritasını ilerletmek istediğimiz de natal haritasında ki güneş derecesinin üzerine saatin ters yönünde 26° ekleriz ve bunu tüm gezegenler için uygularız.

Haritayı oluşturduktan sonra natal haritayla beraber gezegenler, orta ve köşe noktalar gibi önemli konumların aldığı açılar değerlendirilir. Jenerasyon gezegenler ağır hareket ettiğinden köşe evlere ve gezegenlere ilerlediği zamanlar özellikle dikkate alınmalıdır. Örnek verecek olursak Solar Arc Satürn, natal Asc’ye ilerlediğinde kişisel kısıtlanma, engellenme, karamsar bakış açısı, kötü hissetme gibi etkileri ortaya çıkarabilir. Fakat burada önemli husus ilerletilen ile ilerlenen arasındaki farktır. Aynı örnekten yola çıkarsak bu sefer solar Arc Asc, natal Satürn’e ilerlediğinde harita sahibine olgunlaşma, bilgeleşme yolunda gelişim göstereceğini anlatabilir.

Yorumlarken özellikle şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Kişinin karakter gelişiminde hayatının ilk 14 yılı önemli bir dönemdir. İlk 14 derecelik ilerletme de dikkat çeken oluşum olup olmadığına bakabiliriz. Bu anne-baba-kardeş-yakın çevre ilgilidir daha çok.
 • Jenerasyon gezegenler köşe evlere açı yaptıkları zamanlar çok önemlidir.
 • Solar Arc de gezegenlerin ilerlediği evler için yorum yapılmaz. Ancak Natal haritada özellikle bir vurgu varsa değinilir. Örneğin Mc yöneticisinin, Mc’e ilerlemesi kariyer hayatında vurgu verir.
 • Orta noktalara denk gelen ilerletmeler hayatımızda önemli vurgular yaratır. Bu noktaları haritanız da daha önceden tespit etmeniz gerekmekte. Özellikle güneş/ay ve jenerasyon gezegenler için oluşturacağınız orta noktaları dikkate almak gerekir.
 • Solar Arc’ retro hareket yoktur ve açı toleransı 0°’dır.
 • Tüm öngörüler için geçerli olan, sebep-sonuç prensibinin bir gereği olarak natal harita da vaat edilmemiş hiçbir potansiyel gerçekleşmemektedir.

Yorumlarken  gezegenler ve aksların temsil ettikleri anlamları üzerinden kısaca geçecek olursak;

 • Güneş: aydınlanma, ilerleme, gelişim.
 • Ay: duygular, duygusal yansımalar.
 • Merkür: entelektüellik, düşünce, fikir.
 • Venüs: güzellik, iyilik, aşk.
 • Mars: enerji, hareket, efor, ikna.
 • Jüpiter: ilerleme, bereket, genişleme.
 • Satürn: disiplin, mücadele, zorlanma, yeniden yapılanma, planlama.
 • Uranüs: bireysellik, aykırılık, ani değişiklikler, yüksek fikirler.
 • Neptün: bulanıklık, hedef şaşırma, ilham, karmaşıklık.
 • Plüton: büyük değişimler, dönüşüm kudret, güç.
 • MC: kariyer, hayat amacı, profesyonel hayat, çocukluk dönemi, anne.
 • IC: ev, aile, taşınma, alım-satım, çocukluk dönemi, baba.
 • ASC: kimlik, benlik, yönelimler.
 • DSC: eş, ortaklar, ilişkiler.